H2H (Hospital To Hospital) ,hastaneler arasında hizmet alım süreçlerinin online takip edilmesini, öngörülen ölçüde hasta ve mali bilgi paylaşımını sağlayan, firmamızca tasarlanmış hastaneler arası bir entegrasyon sistemidir.

FONET H2H (Hospital To Hospital)

H2H (Hospital To Hospital) ,hastaneler arasında hizmet alım süreçlerinin online takip edilmesini, öngörülen ölçüde hasta ve mali bilgi paylaşımını sağlayan, firmamızca tasarlanmış hastaneler arası bir entegrasyon sistemidir.

Ar-Ge birimimizce geliştirilen H2H sistemi için hastanelerimizin görüşüne başvurulmuş, talepleri ve yaşadıkları sorunlar da dikkate alınarak geliştirme süreçleri yürütülmüştür.

H2H geliştirildiğinde dikkat edilen en önemli noktalar, sistemin güvenliği, esnek ve gelişimlere açık olması, hızlı iletişim sağlaması ve hastanelere ek bir maliyet getirmemesi olmuş ve bu noktalarda da başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

H2H, FONET Ar-Ge biriminin sahip olduğu sektörel ve teknolojik bilgi, deneyim ve tecrübeler ile birlikte çalıştığımız hastanelerin desteklerinin ortak bir ürünüdür.

H2H Neler Getiriyor?

FONET H2H ile artık hastaneler sadece kendi birimleri ile değil, sisteme bağlı hastanelerin birimleri ile de öngörülen kurallar çerçevesinde online olarak çalışabilmektedirler.

Örneğin hizmet alımı nedeniyle diğer hastanelere sevk edilen hastaların, gidecekleri hastanede kayıt işlemi yapmalarına gerek kalmamıştır. H2H diğer hastane bilgi sistemi üzerinde yapılması gereken kayıt işlemlerini online olarak yapmaktadır, böylece hastalar direkt olarak ilgili birime başvurmakta ve daha hızlı hizmet almaktadırlar.

Bunun yanı sıra kayıt işlemlerini H2H yaptığı için, sevk ile gelen hastaların, hastane koridorlarında,kayıt birimleri önünde oluşturacakları kuyrukların da önüne geçilmiştir. H2H, hizmet alımlarında yaşanan; hastanın diğer hastaneye başvurup başvurmadığı, tetkik yapılmış ise bu tetkiklerin sonuç ve raporları, diğer hastane ile oluşan mali durumun takibi gibi birçok sorunu çözmektedir.
   

H2H İle Entegre Hastanelerin Yapabilecekleri Bazı İşlemler

  Hastanın hizmet alımı yapılan bir kuruma sevki durumunda, kayıt işlemlerinin online yapılması.
  Sevk edilen hastanın, sevk edilen kurumdaki işlemlerinin durumu, sonuç ve raporlarının kendi bilgi sistemleri üzerinden takibi.
  Yetkili hekimlerin, hastanın diğer hastanelerdeki anamnez, tetkik ve tahlil raporlarına erişimi.
  İstenen tetkikler için mükerrerlik kontrolü yapılarak, mükerrer işlemlerin önüne geçilebilmesi.
  Hizmet satılan hastanelere, hizmetin yapılamayacağı durumlarda (Cihaz arızası vb..) online olarak bilgi gönderilebilmesi.
  Entegre hastaneler ile online mesajlaşma.
 

FONET H2H Özellikleri

GÜVENLİK
FONET H2H sistemine dahil olan her hastane, diğer hastanelerin kendi bilgi sistemleri üzerinde gerçekleştirebilecekleri işlemleri ayrı ayrı tanımlayabilmekte ve şifre vermektedirler.
H2H’ın mirror ( ayna ) servisleri sayesinde, hastanenizdeki herhangi bir terminalin, diğer hastane ile haberleşmesi için internet bağlantısı gerekmemektedir.
HIZ
FONET H2H kullandığı XML web servis teknolojisi ile veri transfer işlemlerini çok kısa sürelerde gerçekleştirmektedir. Örneğin hastanın diğer hastaneye sevki sadece 3-4 sn. sürmektedir.
GENİŞLETİLEBİLİRLİK
FONET H2H esnek yapısı ve teknolojisi sayesinde genişletilebilir ve kullanıcılardan gelen taleplere çok hızlı bir sürede cevap verebilecek bir yapıya sahiptir.
SIFIR MALİYET
FONET H2H dağıtık yapısı sayesinde, sisteme bağlanacak hastanelere ek bir maliyet getirmemektedir, Uygulanan mirroring (aynalama) sayesinde de hastanedeki mevcut Web server, veya Domain server üzerinde kurulacak bir uygulama ile tüm işlemleri gerçekleştirebilmektedir,böylece hiçbir ek donanım,yazılım maliyeti getirmemektedir.

H2H'in Dağıtık (distrubuted) Yapısı

  FONET H2H, merkezi değil, dağıtık ( distributed ) bir yapı üzerine kurulmuştur, dağıtık yapının H2H sistemine sağladığı avantajlar şunlardır:
  Hastane bilgi sistemindeki veriler hastane dışında saklanmamaktadır.
Merkezi sunucu ve sistem olmadığından donanım, bakım ve personel maliyeti yoktur.
Sistemdeki bir hastanede meydana gelebilecek bir sistem sorunu, diğer hastanelerin iletişimini etkilememektedir.
Merkezi veritabanı olmadığı için ulaşılan bilgi en güncel bilgidir ve bilginin konsolide sorunu yoktur.
 
<< Geri
Bize Ulaşın Kişisel Verilerin Korunması